Τεστ Μολυσματικών Νοσημάτων

Anti-HCV rapid test device 25τμχ

Κατασκευαστής: Healgen

Κωδ.: 044-00018

HBsAg rapid test device 50tests

Κατασκευαστής: Laboquick

Κωδ.: 076-00043

HIV 1/2 WB/S/P 40tests

Κατασκευαστής: Info

Κωδ.: 076-00068

Rapid test Ag 2019-nCOV 10 tests Biotech

Κατασκευαστής: Prognosis - Biotech

Κωδ.: 197-013

Rapid test Ag 2019-nCOV 30 tests Biotech

Κατασκευαστής: Prognosis - Biotech

Κωδ.: 197-014

SARS Covid-2 Ag rapid test device 25tests

Λοιποί Κατασκευαστές

Κωδ.: 197-010

SARS-CoV-2 rapid test antibody IgM/IgG 25tests

Λοιποί Κατασκευαστές

Κωδ.: 197-0005

Strep A test 20τμχ

Κατασκευαστής: Nadal

Κωδ.: 076-00030

Strep B card Antigen Vaginal 25tests

Κατασκευαστής: Intermedical

Κωδ.: 197-0002

Strep B rapid test device 20τμχ

Κατασκευαστής: Nadal

Κωδ.: 076-00058
Κωδ.: 197-0006
Κωδ.: 197-012
Κωδ.: 076-00008