Αυτόματες Πιπέτες

Κωδ.: 303-0048
Κωδ.: 303-0063
Κωδ.: 303-0064
Κωδ.: 303-0065
Group
Group
 
Group

Πιπέτες μεταβλητού όγκου FAB

Κατασκευαστής: Accumax

 
Group

Πιπέτες μεταβλητού όγκου SMART

Κατασκευαστής: Accumax

 
Group

Πιπέτες σταθερού όγκου A-series

Κατασκευαστής: Accumax

 
Group

Πιπέτες σταθερού όγκου FAB

Κατασκευαστής: Accumax