Ταινίες pH

PH indicator roll 1-14 5m

Λοιποί Κατασκευαστές

Κωδ.: 076-00056

Ταινίες PH-FIX indicator 3.6-6.1 100strips Macherey-Nagel

Κατασκευαστής: Macherey-Nagel

Κωδ.: 076-00048