Ταινίες Ούρων

Ποσοτική Προσφορά
Κωδ.: 076-00003
Ποσοτική Προσφορά

Ταινίες ούρων 10 παραμέτρων 100strips

Κατασκευαστής: Intermedical

Κωδ.: 209-008
Ποσοτική Προσφορά
Κωδ.: 209-009
Κωδ.: 032-00002
Ποσοτική Προσφορά

Ταινίες ούρων Combur 10M 100strips

Κατασκευαστής: Roche

Κωδ.: 038-00001