Στατώ

Στατώ 18 θέσεων, Φ30

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 027-00027

Στατώ 50 θέσεων 16mm

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00065
Κωδ.: 042-006
Κωδ.: 042-008

Στατώ 50 θέσεων Φ12-13mm

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00067