Ιματισμός χειρουργίου

Κωδ.: 123-008
Κωδ.: 039-00053
Κωδ.: 123-0006
Κωδ.: 123-015
Κωδ.: 123-019
Κωδ.: 123-014
Κωδ.: 123-018
Κωδ.: 123-016
Κωδ.: 123-017
Κωδ.: 039-00074

Ρόμπα Non Woven λευκή XLarge

Λοιποί Κατασκευαστές

Κωδ.: 123-009
Κωδ.: 123-012
Κωδ.: 123-0007