Θρεπτικά Υλικά

Κωδ.: 081-00045
Κωδ.: 081-00029

Blood Agar Base φιαλίδιο των 100ml, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00038
Κωδ.: 081-00009
Κωδ.: 081-00007

CHOCOLATE AGAR φ.100ml, Bioprepare

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00041

Chromagar Strep B Τρυβλίο 60mm Bioprepare

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00049

DERMATOPHYTE TEST AGAR ΤΡΥΒΛΙΟ 90mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00051

MAC CONKEY AGAR N1 ΤΡΥΒΛΙΟ 90mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00053

Mac Conkey Agar No2 τρυβλίο των 90mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00033

Mac Conkey No2 σωληνάριο των 100ml, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00016
Κωδ.: 081-00006
Κωδ.: 081-00017

Mueller Hinton Αgar τρυβλίο 90mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00003

Nutrient Agar σωληνάριο των 100mL, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00021

Nutrient Agar τρυβλίο 90mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00008

S.S. Agar τρυβλίο των 90mm. BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00037

S.S. Agar φιαλίδιο των 100ml, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00042
Κωδ.: 081-00004

SABOURAUD DEXTROSE AGAR φ.100ml, Bioprepare

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00039