Δίσκοι Αντιβιοτικών

Amikacin AN-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00001

Amoxic w Clavulanic AMC-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00003

Amoxicillin AMX-25 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00002

Ampicillin AM-10 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00004

Ampicillin w Sulb SAM-20 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00005

AZITHROMYCIN AZM-15 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00040

Aztreonam ATM-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00006

Cefaclor CEC-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00007

Cefaclor CEC-30 1x50, LIOFILCHEM

Κατασκευαστής: Liofilchem

Κωδ.: 050-00041

Cefadroxil CDX 1x50, Liofilchem

Κατασκευαστής: Liofilchem

Κωδ.: 050-00036

CEFIXIME CFM-10 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00037

Cefotaxime CTX-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00008

Cefoxitin FOX-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00009

Cefprozil CPR-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00010

Ceftazidime CAZ-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00011

Ceftriaxone CRO-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00012

Cefuroxime CXM-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00013

CEPHALEXIN CN-30 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00038

Ciprofloxacin CIP-5 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00014

Clarithromycin CLR-15 1x50, BD BBL

Κατασκευαστής: BD

Κωδ.: 050-00015