Υλικά Ταυτοποίησης

EnteroPluri Τest Liofilchem

Κατασκευαστής: Liofilchem

Κωδ.: 081-00052

Mycoplasma Agar A7 τρυβλίο των 60mm, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00044

Mycoplasma Broth U-A 10x2ml, BIOPREPARE

Κατασκευαστής: Bioprepare

Κωδ.: 081-00028
Κωδ.: 081-00025