Σωληνάρια Πλαστικά

10ml (16x100mm)RIA,Διαυγή,Χ.Χείλος 500Τ

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00008

10ml RIA (16x100) Θολά,Χ.Χείλος, 500T

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00004
Κωδ.: 011-00003

2,5ml (13x75mm) false bottom tube 1000Τ

Κατασκευαστής: Sarstedt

Κωδ.: 013-00006

2ml Propyl. Flat Cap microtube, 1000Τ

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00083

3ml RIA Polypr. 11.5x55mm, 500T

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00082

5ml RIA (12x75mm) Θολά,Χ.Χείλος 250Τ

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00002

5ml RIA (13x75mm)Θολά,X.Χείλος 250Τ

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00001

5ml RIA (13x75)Διαυγή χωρίς Χείλ. 250T

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00005

5ml RIA(12x75mm)Διαυγή,X.X,FL 250TEM

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00006

CRYOPURE TUBES 1,8ml W 50T, SARSTEDT

Κατασκευαστής: Sarstedt

Κωδ.: 013-00009

Ria 12x56 3ml PT 1000τμχ, Syntesys

Κατασκευαστής: Syntesys

Κωδ.: 076-00023
Κωδ.: 076-00014

Σωληνάρια Eppendorf 1,5ml 500Τ

Κατασκευαστής: FL Medical

Κωδ.: 011-00019