Δοχεία Απόρριψης

Δοχείο απορρίψεως Βελονών 2,7L

Κατασκευαστής: Maxxico

Κωδ.: 029-00001

Δοχείο απορρίψεως Βελονών 5,4L

Κατασκευαστής: Maxxico

Κωδ.: 029-00002