Κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του Covid-19 στην κοινότητα

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του Covid-19 στην κοινότητα, περιλαμβάνουν:

· σωστή υγιεινή χεριών,

· φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων)

· χρήση προστατευτικής μάσκας,

· καλό αερισμό,

· απολύμανση επιφανειών,

· έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση ιχνηλάτηση των επαφών τους.